yin yang II
Yin Yang II combines a stylized yin/yang motif with a muted color scheme.


Yin Yang II, 8" x 8"© 2013-2014 vincent j matsko         previous gallery next vince(dot)matsko(at)gmail(dot)com